ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 
 

Πρωτεύον και κύριος στόχος για το μαθητή του Δημοτικού είναι να μάθει να προετοιμάζεται και να μελετά με το σωστό τρόπο. Στο Κέντρο Μελέτης διαθέτει βοηθήματα και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

*  Οι εκπαιδευτικοί μας φροντίζουν οι μαθητές να έχουν λύσει όλες τις απορίες τους, να έχουν καλύψει τα μαθησιακά τους κενά και να αισθάνονται σιγουριά για την κάθε μέρα τους στο σχολείο.


*  Με τις γνώσεις και την κατάλληλη εξάσκηση,αποκτούν  μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πρωταγωνιστικό ρόλο στην τάξη τους.


*  Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα μαθήματα των Μαθηματικών και της Γλώσσας για να μπορέσουν  να χτίσουν τις απαραίτητες βάσεις για το Γυμνάσιο.


*  Οι δάσκαλοι συνεργάζονται στενά με τον μαθητή του Δημοτικού ώστε να ολοκληρωθεί και να κοινωνικοποηθεί κατάλληλα για την μετάβασή του στο Γυμνάσιο.
 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου

A/A Μαθήματα ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 9 9 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 5 5 4 4
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 3 3 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. 3 3 3
12. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 25 25 26 29 29 29

 

Διδακτικό ωράριο Δημοτικού Σχολείου

 
08.00 – 08.15 15′ Υποδοχή μαθητών. Προσευχή
08.15 – 09.45 90′ 1η και 2η διδακτικές ώρες
09.45 – 10.05 20′ Α” διάλειμμα
10.05 – 10.50 45′ 3η διδακτική ώρα
10.50 – 11.00 10′ Β” διάλειμμα
11.00 – 11.45 45′ 4η διδακτική ώρα
11.45 – 11.55 10′ Γ” διάλειμμα
11.55 – 12.40 45′ 5η διδακτική ώρα
12.40 – 12.50 10′ Δ” διάλειμμα
12.50 – 13.30 40′ 6η διδακτική ώρα
Τι κάνουμε στο Κέντρο Μελέτης
Συμβουλευόμαστε το πρόγραμμα του μαθητή και την προσωπική του ατζέντα, όπου είναι σημειωμένες όλες οι υποχρεώσεις του μαθητή για την επόμενη μέρα. Στη συνέχεια, με μεγάλη συνέπεια και προσοχή, ελέγχουμε και εξηγούμε το κάθε μάθημα, έτσι ώστε να ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες. Τελειώνοντας, έχουμε την τσάντα έτοιμη για την επόμενη μέρα, χωρίς καμία επιπλέον υποχρέωση στο σπίτι. 
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
 
Οι μαθητές μελετούν και υποστηρίζονται στα μαθήματα της τάξης τους. Παρέχονται βοηθήματα και πλούσιο οπρικοακουστικό υλικό.
*  Με πτυχιούχους καθηγητές ενισχύουμε τη μελέτη των μαθητών στα μαθήματα: Αρχαία, Έκθεση, Μαθηματικά, Φυσική & Χημεία.
 
*  Κατά την περίοδο εξετάσεων και διαγωνισμάτων οι μαθητές λαμβάνουν επιπλέον υποστήριξη και βοήθεια από τους καθηγητές μας ώστε εκείνοι να είναι σωστά προετοιμασμένοι.
 
*  Ανά περιόδους πραγματοποιούμε επαναλήψεις και ασκήσεις σε εκείνα τα κεφάλαια των μαθημάτων που απαιτούν περισσότερη προσοχή.

*  Με την προετοιμασία που παρέχουμε στον κάθε μαθητή, θα μπορέσει να προχωρήσει χωρίς προβλήματα στο Γυμνάσιο και θα του δοθούν σωστές και γερές βάσεις για το Λύκειο.
 

Μαθήματα Α” Γυμνασίου

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θρησκευτικά
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Γλωσσική Διδασκαλία
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Ιστορία
 •  

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μαθηματικά
 • Γεωγραφία
 • Βιολογία
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Οικιακή Οικονομία
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογία

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Η Α΄ Γυμνασίου είναι μια τάξη που προκαλεί δικαίως άγχος τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς, καθώς για πρώτη φορά ο μαθητής φεύγοντας από τον μικρόκοσμο του Δημοτικού, θα συνεργάζεται με πολλούς καθηγητές, θα συναναστρέφεται με παιδιά από άλλα σχολεία, ενώ παράλληλα καλείται να αποδείξει τις ικανότητες του σε Γενικές Γραπτές Εξετάσεις. Επιπλέον εισάγονται στο πρόγραμμα του νέα βασικά μαθήματα που θα τον ακολουθήσουν και στην μετέπειτα σχολική του πορεία, όπως τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά, η Έκθεση, τα Νέα Ελληνικά Κείμενα και τα οποία πρέπει να διδαχθούν μεθοδικά και απαιτητά έτσι ώστε ο μαθητής να αποκτήσει γερές βάσεις.

Οι απαιτήσεις μετά τις πρόσφατες αλλαγές, είναι μεγαλύτερες από πριν. ενώ ο μαθητής επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο με την ανάγκη προσαρμογής του σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. 

 

Μαθήματα Β” Γυμνασίου

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θρησκευτικά
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Γλωσσική Διδασκαλία
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Ιστορία

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Γεωγραφία
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Οικιακή Οικονομία
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογία

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Στη Β” Γυμνασίου ο μαθητής έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη Φυσική και τη Χημεία, που απαιτούν μια πιο επιστημονική αντιμετώπιση των μαθηματικών εννοιών, ενώ και στα φιλολογικά μαθήματα χρειάζεται μια εις βάθος αφομοίωση. Έτσι. δημιουργείται ένα κλίμα υποδομής για τις γνώσεις που θα ακολουθήσουν στην Γ” Γυμνασίου και για μια επιτυχημένη σχολική καριέρα στις τάξεις του Λυκείου.

Αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός σκοπός μας, που με την ουσιαστική  και όχι την επιφανειακή κατανόηση της διδαχθείσας ύλης, την ειδική διδασκαλία για επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις και τον κατάλληλο προσανατολισμό, κάνει τον μαθητή να αγαπήσει τη γνώση και τη μόρφωση και να ανέβει στο υψηλότερο βάθρο στο κοντινό μέλλον. Τα παιδιά χρειάζονται την κατάλληλη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το εξειδικευμένο και έμπειροπροσωπικό μας.

 

Μαθήματα Γ” Γυμνασίου

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θρησκευτικά
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Γλωσσική Διδασκαλία
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Ιστορία

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Πληροφορική

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Η Γ” Γυμνασίου είναι μία τάξη σταθμός για την πρόοδο του μαθητή, αλλά και για το μέλλον του. και γι αυτό είναι απαραίτητος ένας σωστός προσανατολισμός που θα βοηθήσει σε πρώτη φάση τα παιδιά να απαντήσουν στο ερώτημα «ΤΕΕ ή Λύκειο». Αν και στο Γυμνάσιο όλοι οι μαθητές έχουν κοινό πρόγραμμα ανεξάρτητα από την επιλογή τους, το  Κέντρο Μελέτης βοηθά το μαθητή να διαλέξει το μέλλον του με βάση τις πραγματικές του ανάγκες και δυνατότητες.

Επειδή η επιτυχία ή η αποτυχία στην Α” Λυκείου εξαρτάται άμεσα από τη φοίτηση στην Γ” Γυμνασίου, εφαρμόζουμε για την τάξη αυτή ειδικό πρόγραμμα βοήθειας και στήριξης για κάθε μαθητή, ώστε ανεξάρτητα από το αν θα παρακολουθήσει μαθήματα σε ΤΕΕ ή Λύκειο, να έχει εγγυημένη επιτυχία. Γι αυτό ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Η φοίτηση στη Γ΄ Γυμνασίου είναι η περισσότερο κρίσιμη για το μέλλον του μαθητή. 

Κέντρο Μελέτης

 • 1
 • 2
Prev Next

Δωρεάν "μαγική" ταμπλέτα για ό…

Κέντρο Μελέτης

Δωρεάν "μαγική" ταμπλέτα για όλατα μαθήματα

  Eκτός από την παραδοσιακή μέθοδο μελέτης, ο μαθητής έχει στη διάθεσή του μία ταμπλέτα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και το λογισμικό όλων των μαθημάτων. Περιέχονται τα πάντα! Όλα τα σχολικά βιβλία,...

Περισσοτερα

Xρειάζεται μέθοδος στη μελέτη του μαθητή

Κέντρο Μελέτης

Xρειάζεται μέθοδος στη μελέτη του μαθητή

  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Πολλοί μαθητές θεωρούν την μελέτη μια δυσάρεστη υποχρέωση. Άλλοι προσπαθούν να τελειώσουν το γρηγορότερο δυνατόν κάνοντας ουσιαστικά ένα «πασάλειμμα» και...

Περισσοτερα

Η φιλοσοφία της μελέτης

Κέντρο Μελέτης

Η φιλοσοφία της μελέτης

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ   Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, δηλαδή στα πρώτα στάδια της μαθητικής καρριέρας ενός μαθητή, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει δύο τομείς: τη διδασκαλία και την μελέτη. Ο πρώτος τομέας, δηλαδή η διδασκαλία, τα...

Περισσοτερα

Μαθησιακές δυσκολίες

Κέντρο Μελέτης

Μαθησιακές δυσκολίες

  Δυσλεξία ή  Διάσπαση Προσοχής μπορεί να έχουν οι μαθητές που:   • Δυσκολεύονται στην ανάγνωση (αργή με πολλά λάθη), είναι φοβερά ανορθόγραφοι, παραλείπουν τα σημεία στίξης και δεν τονίζουν τις λέξεις. • Δυσκολεύονται...

Περισσοτερα

Τα μαθήματα σε Δημοτικό και Γυμνάσιο

Κέντρο Μελέτης

Τα μαθήματα σε Δημοτικό και Γυμνάσιο

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ     Πρωτεύον και κύριος στόχος για το μαθητή του Δημοτικού είναι να μάθει να προετοιμάζεται και να μελετά με το σωστό τρόπο. Στο Κέντρο Μελέτης διαθέτει βοηθήματα και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. * ...

Περισσοτερα

Mε την τσάντα έτοιμη για την επόμενη μέρ…

Κέντρο Μελέτης

Mε την τσάντα έτοιμη για την επόμενη μέρα!

Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Μελέτης του Φροντιστηρίου Ιδέα.   Στο Κέντρο Μελέτης οι μικροί μας φίλοι  έχουν τη δυνατότητα, να λύνουν τις απορίες τους και να καλύπτουν τα κενά τους. Σε συνεργασία...

Περισσοτερα