Τα κοινά τμήματα με το νέο σύστημα εισαγωγής.

 

Αρκετά είναι τα κοινά τμήματα του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως προκύπτει από τα όσα έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.  Μέσα από την ανάλυση στην οποία προχώρησε το Φροντιστήριο, προκύπτει ότι τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Κινηματογράφου καθώς και τα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής είναι ενταγμένα σε όλα τα επιστημονικά πεδία οπότε μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε αυτά οι υποψήφιοι και των τριών Ομάδων Προσανατολισμού.